Pinkasova synagoga

art / graphic / project

Cesty bez návratu + Historie Pinkasovy synagogy + Památník šoa v českých zemích
stálá venkovní výstava a digitální rozšíření expozice v Pinkasově synagoze

Graficé zpracování panelů na skle + návrh digitálního rozšíření.
Venkovní grafika je navržena dle “posvátné geometrie”
Pracoval jsem s mírami – pražský loket, píď – fotografie vycházejí z poměru gematrických hodnot JHVHxELOHIM

POPIS KONCEPTU