Festival IN/visible

art / project

Festival současného umění v negalerijních prostorách Olomouce 
 29/3/-27/4/2008

Koncepce nultého ročníku festivalu vizuálního umění IN/visible v
Olomouci odráží pluralitu současné fotografie, pluralitu témat,
konceptů, stylů a technik. Věříme, že fotografie a nová média
nabízejí jeden z možných návodů ke čtení současné doby charakterizované
záplavou vizuálních informací. Rádi bychom koncepcí
festivalu vybočili z řady klasicky komponovaných festivalů
a nabídli tak netradiční formu prezentace umění. Usilujeme o
aktivní zapojení diváka do procesu prezentace vystavovaných uměleckých
děl. Zvláštní pozornost bude věnována tvorbě nejmladší
generace fotografů a vizuálních umělců. IN/visible ve svém programu
reaguje na nevyhnutelné nastolení digitální éry fotografie
a představí možnosti, které toto médium skrývá.
Polarita skrytého vs. veřejného, obsažená v názvu festivalu
– IN/visible –, se odráží ve formě prezentace. Fotografie obsadí
prostory olomouckých galerií, veřejné prostranství i soukromé
byty v olomoucké aglomeraci. Na jeden měsíc se fotografie stane
nositelem nového/jiného prožitku města i médiem nepředpokládatelných
sociálních interakcí.

Program výstav
Krimistory
Výstava fotogrfíí zapůjčených z Muzea policie ČR
kurátoři: Martin Cenkl, Jaroslav Dufek, Daniela Deutelbaum

Dočasný důkaz
Každý člověk se dostává do role podobné vyšetřovateli, když na
základě nalezených stop chce zrekonstruovat minulé děje a zjistit
něco o úmyslech cizích lidí.
kurátor: Jiří Ptáček
vystavující: Jiří Franta, David Böhm, Pavel Ryška, Filip Smetana,
Jan Šerých, Aleksandra Vajd a Hynek Alt

Knihovna
Současná fotografie prezentovaná ve formě knihy
kurátoři: Ivana Dvorská, Daniela Deutelbaum
vystavující: Ivars Gravlejs(LV),Clare Strand(UK),Magda
Stanová(SK),Viktor Kopasz(SK),Jaroslav Dufek(CZ)

Galaxie08
Fotografie do ulice
výlohy obchodů ul. Ztracená, Denisova
kurátor: Ondřej Chrobák
vystavující: Filip Turek,Jiří Thýn,Krištof Kintera,Helena
Račková,Jasánský-Polák,Markéta Ottová,Tomáš Svoboda,Alena
Kotzmannová

Home sweet home
Videoinstalace v bytě Ztracená 10
vystavující: Daniela Deutelbaum, Jaroslav Dufek, Jan Kuntoš

INvideo
Videa současné české a slovenské mladé scény
kurátoři: Jaroslav Dufek, Jana Laubová

Galerie v tramvaji, tramvaj v pohybu
Cvaknutím lístku divák vstoupí do pojízdné galerie.
kurátorka: Katarína Uhlířová

Doprovodný program
Koncerty – Flora Olomouc
Sajbršanson
dj slowbeat + polarni kruh (symfonie, deep house, jazz)

přednášky – Flora Olomouc
Kurátor vs. fotografie
Tomáš Pospěch
Pavel Vančát
Viktorín Šulc – Vražda jako krásné umění
vedoucí redakce Kriminalistického Ústavu Praha pravidelně přispívá
svými příběhy a články do kriminalistického sborníku KÚP.
Promítání filmů s krimi tematikou