HORNÍ PRAMEN

graphic / project

Hotel Horní Pramen – nové logo hotelu

logo propojuje hlavní město, 80-tá léta, současnost

vycházel jsem z písma navrženého v 80tých létech Jiří Rathouský. Bylo to první ambiciozní písmo na zákazku
pro tehdejší Metro. Odtud je i název písma Metron. V roce 2014 písmo redesignoval český typograf Framtišek Štorm.
Písmo rozšířil o řadu znaků, rozkreslil ho do více řezů, aby se dalo použít jak na psaný text, tak i na www apod.
Navrhované logo vychází z tohoto písma a to ve střední tloušťce, aby bylo dobře čitelné z dálky a rovněž i v detailu v menším rozměru.
Logotyp navrhuji v základní verzi ve dvou řádcích zarované doprava. Aluze na kopec, hory.
Litera H a Í je zkosena v přesném poměru zkosení štítu budovy. To samé je i u litery čárky Í, odkazující tak na danou stavbu.

www Hotel Horní pramen