Stopy paměti

graphic / photo / project
Více jak půlroční grafická a fotopostprodukční práce je zakončena.
Vznikla krásná kniha se 17 silnými příběhy pamětníků.
 
Více info na http://stopypameti.cz
Moc děkuji Jirkovi Doleželovi a Otakaru Karlasovi za možnost pracovat s nimi.
 
Anotace: Jejich rodiny a doba, ve které vyrostli, jim vštípily pevnost charakteru, smysl pro čest, lásku k vlasti a další v té době samozřejmé hodnoty, kterých se odmítli vzdát a po kterých dnes tak často voláme. Svým vyprávěním otevírají nezřídka nečekaný a neznámý vhled do temnějších období naší nedávné historie, jakými byly nástup nacismu, druhá světová válka a nástup komunismu… Vyprávění Sokolů, Skautů, válečných veteránů, ale i sudetské Němky, zemědělce na samotě nebo emeritního profesora Yaleské univerzity doplňují jejich fotoportréty a unikátní fotografie z rodinných archivů.
 
O svém dramatickém osudu vypráví v nové knize fotografa Jiřího Doležela Stopy paměti, která přináší osobní výpovědi celkem sedmnácti pamětníků nacismu a komunismu. V knihkupectvích ji hledejte/najdete začátkem května.